0
تعداد دوره ها
0
روز فعالیت موسسه
0
تعداد دانشجویان

دوره های منتخب فردوسی

اساتید فردوسی

احسان میرحسینی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرک ADVANCE آموزشگاه سینا_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی

پروین دوست حسینی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرک TTC مجیک فونیکس_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه سهروردی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گستر

مهدیه کمالی

مدرس زبان انگلیسی

سابقه

مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه امام جعفر صادق_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه فردوسی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه سهروردی_مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه نادیا و ایلیا

گالری کتابها

دوره های پیشنهادی

دوره زبان انگلیسی

LOWER INTERMIDIATE
تومان 300000 ترمی
  • رده سنی:بزرگسالان
  • کتاب:AMERICAN ENGLISH FILES
پیشنهاد ویژه

دوره زبان انگلیسی

ELEMENTARY
تومان 20000 ترمی
  • رده سنی:بزرگسالان
  • کتاب:AMERICAN ENGLISH FILES
پیشنهاد ویژه

دوره زبان انگلیسی

INTERMIDIATE
تومان 3500000 ترمی
  • رده سنی:بزرگسالان
  • کتاب:AMERICAN ENGLISH FILES
پیشنهاد ویژه

طراحی و توسعه توسط استودیو طراحی دال