همه دوره های کانون زبان فردوسی بصورت آنلاین برگزار میشود.شما میتوانید با مشاهده ی دوره ها و خریداری دوره موردنظر از آموزشهای مجازی ما بهره مند شوید